NCCA
Físeáin teagaisc Treoracha le híoslódáil Ceisteanna Coitianta

Ag úsáid na hÁise Pleanála Curaclaim: Físeáin teagaisc

 
1. Ón Tús - Treoracha an áis phleanála churaclaim a úsáid
 
2. Scileanna agus coincheapa a chur sa phlean 


3. Ag baint úsáid an an inneal chuardaithe


4. An plean a chríochnú: ag machnamh ar na teidil bhreise


5. Feidhmeanna breise san áis phleanála

divider line

An Áis Phleanála Churaclaim a úsáid: Treoracha le híoslódáil

Treoracha céim-ar-chéim chun cabhrú leat tosú amach an áis phleanála.
Íoslódáil mar PDF (155 KB)

divider line

Ceisteanna coitianta

Cén fáth a bhfuil dath liath ar na cnaipí ar fad - ní féidir liom cliceáil orthu?
Caithfidh tú rang, ábhar, snáithe agus snáithaonad a roghnú, agus caithfidh cuspóir ábhair amháin ar a laghad bheith roghnaithe agat sa phainéal ar bhun an scáileáin ar chlé, sular féidir leat cliceáil ar an gcnaipe Cuir leis an bplean ionas go mbeidh a fhios ag an áis phleanála cad atá le cur sa bhosca Mo rogha. Ar an gcaoi chéanna caithfidh cuspóirí a bheith roghnaithe agat agus ar taispeáint sa bhosca sin sular féidir na cnaipí Plean Gearrthréimhseach Plean Fadtréimhseach a chliceáil, ionas go mbeidh a fhios ag an áis phleanála cad atá le cur sa doiciméad Word.

An gá dom pleanáil a dhéanamh faoi gach ceann de na ceannteidil sna teimpléid ghearrthéarmacha?
Ní gá. Tusa a shocraíonn cad iad na ceannteidil a chabhródh leat i do chuid pleanála. Más amhlaidh nach mian leat an ceannteideal Difreáil, cuir i gcás, a úsáid in ábhar ar leith sa phlean gearrthéarma, is féidir é a fhágáil ar lár. Is féidir aon cheannteideal nach bhfuil ag teastáil uait a scrios tar éis an plean gearrthéarmach a shábháil ar dheasc an ríomhaire. Molann An Chlár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí go gcuirfidh múinteoirí nua-cháilithe na ceannteidil go léir san áireamh agus iad ag pleanáil.

An féidir liom úsáid a bhaint as mo theimpléad féin seachas na teimpléid atá curtha ar fáil?
Is féidir. Má tá teimpléad pleanála agat cheana féin a oireann duit féadfaidh tú do luchóg a chliceáil ar dheis agus na cuspóirí atá roghnaithe agat a chóipeáil agus a ghreamú isteach i do theimpléad féin gan dua. Feicfidh tú conas é sin a dhéanamh ar an mír teagaisc físeáin Gnéithe Breise thuas.

Conas a chuirim ábhar sa dara bosca ar thaobh na láimhe deise den scáileán - an ceann ag an bun?
Cliceáil ar an gcnaipe (i) gorm in aice le hainm an ábhair agus taispeánfar liosta de scileanna nó coincheapa nó feidhmeanna teanga atá sonraithe sa churaclam don ábhar sin. Is féidir leat míreanna a roghnú ansin le cur isteach i do phlean. Tá cur síos níos cuimsithi san fhíseán teagaisc thuas Scileanna agus coincheapa a chur sa phlean, agus comhairle maidir le scileanna agus coincheapa a roghnú agus a nascadh le cuspóirí ábhair.

Cén fáth nach féidir liom aon athruithe a dhéanamh ar an bplean a dhéanann an áis phleanála, nó aon rud breise a chlóscríobh isteach ann?
Gach seans go mbaineann seo leis an bhformáid inar oscail tú an doiciméad. Uaireanta osclaíonn an ríomhaire é sa bhrabhsalaí, go huathoibríoch, Mozilla nó Internet Explorer mar shampla, agus ní féidir aon athruithe a dhéanamh ar téacs sna cláir sin. Bí cinnte go roghnaíonn tú feidhm próiseála focal (ar nós Microsoft Word nó Open Office) ón gclár anuas i ndiaidh duit cliceáil ar Cuir isteach agus oscail nó sábháil an doiciméad san fhormáid sin.
The problem may relate to the format in which you opened the document. Sometimes your computer will automatically open it in your browser – such as Mozilla, Internet Explorer etc. – and this does not allow editing. Make sure to select a word-processing application (such as Microsoft Word or Open Office) from the drop-down box in the pop-up that appears when you first click Submit Plan, and save or open the document in that format.

Conas is féidir liom níos mó ná rang nó ábhar amháin a roghnú?
Coinnigh síos an cnaipe CTRL nuair a bhíonn tú ag roghnú ranga, ábhar, snáitheanna nó snáithaonad, agus beidh tú in ann níos mó ná ceann amháin a roghnú. Is mór an chabhair an fheidhm seo do mhúinteoirí a bhfuil ranganna ilghráid acu. Tá cur síos ar conas sin a dhéanamh sa chéad cheann de na físeáin teagaisc thuas: Getting started: basic instructions.

Cén fáth a bhfuil an ceannteideal Cuspóirí foghlama ar áireamh sna teimpléid pleanála ghearrthéarmacha ?
Tá cuid de na cuspóirí ábhair ráite i dtéarmaí ginearálta sa churaclam nuair is foghlaim a tharlóidh le linn tréimhse fhada atá i gceist. D'fhéadfadh sé go dteastódh uait na cuspóirí ábhair sin a dhéanamh níos sainiúla agus tú ag pleanáil don fhoghlaim atá i gceist agat sa phlean gearrthéarmach.

Seo sampla ón gcuraclam Béarla de chuspóir ábhair atá ráite i dtéarmaí ginearálta.

English>> Senior infants >>Writing>> Competence and confidence in using language

Cuspóir ábhair: Write and draw frequently

D'fhéadfaimis an cuspóir ábhair sin a dhéanamh níos sainiúla chun an fhoghlaim a bheidh i gceist i dtréimhse an phlean ghearrthéarmaigh a shainaithint:

 

Cuspóir foghlama: to enable the children to write captions for a Wall Story based a retell of Farmer Duck.

Taispeánann an chéad sampla eile ón gcuraclam Eolaíochta ócáid nuair nach gá an cuspóir ábhair a shainiú toisc go bhfuil sé ráite i dtéarmaí atá sainiúil go leor chun an fhoghlaim a bheidh i gceist i dtréimhse an phlean ghearrthéarmaigh a shainaithint. Sa chás seo ní bheidh gá leis an gceannteideal pleanála Cuspóirí foghlama.

Eolaíocht>> Ranganna a Cúig agus a Sé>>Fuinneamh agus fórsaí >>Maighnéadas agus leictreachas

Cuspóir ábhair: Foghlaim gur féidir le maighnéid ábhair mhaighnéadacha a bhrú nó a tharraingt

Lena cur i mbeagán focal, fút féin a bheidh sé a shocrú an gá duit an ceannteidil Cuspóirí foghlama a úsáid.

I gcás múinteoirí nuacháilithe, áfach, ní mór dóibh Cuspóirí foghlama a úsáid i ngach pleanáil ghearrthéarmach.
divider line
AR AIS GO BARR AN LEATHNAIGH TOSAIGH AG PLEANÁIL
divider line
NCCA, 24 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2, Éire. Teileafón: +353 1 661 7177, Facs: +353 1 661 7180, Rphost:info@ncca.ie
 
nasc le curaclam ar líne