Fáilte go dtí Uirlis Phleanála Churaclaim an CNCM

Is féidir leat pleanáil de réir leibhéal ranga, ábhair, snáithe agus toradh foghlama/cuspóir ábhair trí do roghanna a dhéanamh thíos. Bheadh aiseolas go híontach!
Tá ár gcomhairliúchán maidir le hathruithe ar Churaclam na bunscoile mar atá faoi láthair oscailte go dtí Feabhra 2022, glac páirt anseo